Upperplayground News

ការលុបចោលគំនូរស្ត្រីប៉ាក់ឌិន ឆ្លុះបញ្ចាំងពីគំនិតផ្ទុយគ្នារវាងមន្ត្រីនិងប្រជាជន, ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍

ការ​លុបចោល​គំនូរ​ស្ត្រី​ប៉ាក់ឌិន​ ឆ្លុះ​បញ្ចាំង​ពី​គំនិត​ផ្ទុយ​គ្នា​រវាង​មន្ត្រី​និង​ប្រជាជន, ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍